Hopp til innholdet

Bærekraft, innovasjon og kvalitet

MILJØFYRTÅRN

Gnist arkitekter ble sertifisert som Miljøfyrtårn i Januar 2023. Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet og tar samfunnsansvar ved å ta miljøbevisste valg. Vi tar med oss ansvaret for en grønnere fremtid i den daglige driften av kontore, samt gjennom vårt samarbeid utad og gjennom miljøfokus i våre prosjekter.

GRØNN BYGGALLIANSE

Gnist Arkitekter er medlem av Grønn Byggallianse og jobber sammen med over 400 virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren sammen for et mer bærekraftig bygget miljø. Gjennom vårt medlemskap har også hele kontoret tatt kurs i BREEAM NOR og har benyttet BREEAM NOR i flere prosjekter.

SENTRALE GODKJENNINGER

Gnist arkitekter har sentral godkjenning for Arkitektur og SØK med tiltaksklasse 3. Vi har også Sentral godkjenning for brannprosjektering i tiltaksklasse 2. I henhold til tiltaksklassene har vi både den faglige kvalifikasjonen og gode rutiner og systemer for kvalitetssikring i våre prosjekter.