Hopp til innholdet

Et mulighetsstudie er en vurdering av ulike konsepter eller alternativer for utvikling på et areal. Et mulighetsstudie kan ta utgangspunkt i eksisterende reguleringsplan, eller  være et forarbeid til en ny reguleringsplan for et område. Mulighetsstudiet handler i stor grad om å avklare og definere føringene i et prosjekt for det videre arbeidet.

I et mulighets gjør vi først en grundig analyse av området innenfor temaer som overvann, topografi, utsikt, solforhold, overordnede planer, miljøaspekter, det bygde miljø og andre relevante temaer for å belyse området. Videre vil man i et mulighetsstudie se på ulike alternativer for utvikling av området, gjennom studier for plassering av bebyggelse, programmering, infrastruktur, størrelse og høyde på bebyggelsen. Et mulighetsstudie kan vider være grunnlaget for en reguleringsplan eller et forstudie til et prosjekt, hvor en tidlig definerer føringen for skisseprosjektet.

Har du en ide du vil diskutere eller et prosjekt du trenger hjelp med?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat

Kontakt oss