Hopp til innholdet

Sted

Kautokeino

Årstall

2020

Oppdragsgiver

Kautokeino kommune

Samarbeidspartner

Verte - landskap og arkitektur, AT plan & Arkitektur

Kontaktperson

Eirik Martin Tollåli

Areal

6000 m2

Faser/status

Konkurranse

Tjenester

Arkitekt

Č U O L D D U S  //  V E V

Høsten 2020 deltok vi i en konkurranse sammen med AT plan og Verte om å tegne Kautokeino skole.

Prosjektets motto « VEV – Čuolddus » avspeiler ønsket om å veve skolen inn i en større sammenheng – med bygda og landskapet, fortid og framtid , elever og samfunn, økonomi og bærekraft. Skolen er et vesentlig prosjekt for Kautokeino kommune og bør gi noe til hele samfunnet. Forslaget er designet med tanke på sambruk av arealer for større effektivitet og bruksverdi, både i og utenfor skoletid. Skolen er også organisert slik at undervisningsarealer kan være i drift samtidig som andre benytter gymsal, svømmehall eller allrom.

Skolen er organisert rundt et felles samlingsrom, hjertet. Undervisningsfløyene og skolegården veves sammen i det multifunksjonelle hjertet slik at det oppstår områder både ute og inne som er tilpasset de ulike trinnene. Hjertet er direkte tilknyttet hall og basseng, tilrettelagt for bruk også utenfor skoletid.

Har du en ide du vil diskutere eller et prosjekt du trenger hjelp med?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat

Kontakt oss